Římskokatolická farnost - děkanství
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

Úvodní stránka 

Pořad bohoslužeb

Hřivna

Život farnosti

Historie

Farní rada

Chrámový sbor

Fotogalerie

Kaple v Chuchelně

Odkazy

Webmaster 

ivo.navratil@seznam.czBiřmování 7. května 2023
(více obráztků zde)

 Kontakty

 Děkanství
 Komenského  nám. 125
 513 01  Semily 

 mobil: 739 909 500

 děkan R.D. Jaroslav  Gajdošík

 Excurrendo spravuje také  farnosti:

 - Loukov
 - Roprachtice 
 - Tatobity

Charita Semily 
Charita Semily

 Aktuality  

Mše pro děti 14. června

Od 16.30 budeme slavit mši sv. v místě bývalé kapličky sv. Rozálie (nad tratí na úrovni čerpací stanice Orlen). Přineste si s sebou něco na opékání, po mši bude táborák.

Seriál o poutních místech
V naší farní Hřivně vzdává dr. Kraus seriál, věnovaný poutním místům litoměřické diecéze. V aktuálním číslem je to skvělý příspěvek o Bozkově, místě mariánské úcty.

Setkání seniorů ve farnosti  se koná na faře každou druhou středu v měsíci po ranní mši svaté, která začíná v 8 hodin v kapli.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro naši farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 126 230 3399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať! Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Semilech, v 10 hodin  v Tatobitech 

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách, v 18 h v kapli sv. Zdislavy s nedělní platností

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně      

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

Výuka náboženství ve školním roce 2023/24

Pondělí 15.00 – 16.00 h:     3.– 4. třída, příprava na 1. sv. přijímání 

Pondělí 16.05 – 17.30 h:     1. – 2. třída a předškolní děti 3–6 let 

Pátek 14.15 – 15.15 h:         5. – 7. třída

Kontakty na vyučující:       Marie Zahrádková 737 416 051 
                                                  Andrea Holubcová 604 655 608

Sbírkový účet Charity pro pomoc Ukrajině:

5660022/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol 104.


Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.


Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou.