Ze života naší farnosti 

 

Misijní neděle 18. 10. 2015 - MUDr. Matěj Kraus

Boží Tělo 5. 6. 2015 - MUDr. Matěj Kraus

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013 - fotografie Františka Sláby

Poutní mše sv. 26. června 2011 - fotografie pořídil František Slába

Noc kostelů u sv. Petra a Pavla a na Koštofranku 27. května 2011 - fotografie Ivo Navrátila a Milana Jecha

Adventní duchovní obnova s P. Oldřichem Kolářem 9. - 11. 12. 2010 - fotografie poslala Petra Stránská

Brigáda na likvidaci přerostlých smrků u kostela 9. 10. 2010 - krásné fotografie poslal opět František Slába

Návštěva přátel z Driebergenu v květnu 2009 - své fotografie zaslal František Slába

Svatba Barbory a Zdeňka Havlových 14. června 2008 - fotografie pořídil Jiří Brádler 

Dětská mše 13. prosince 2007 - fotografie opět laskavě zaslal Petr Bezpalec

Dětská mše 14. prosince 2006 - fotografie Petra Bezpalce

Po půlroční jáhenské službě v Semilech přijal Mgr. Peter Kerak z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v sobotu 24. 6. 2006 svátost kněžství a v neděli 25. 6. sloužil v našem kostele sv. Petra a Pavla před dojatými farníky svou primiční mši svatou, z níž přinášíme fotografie

Pouť semilských farníků na Strahov 17. 6. 2006 - fotografie

Tříkrálová sbírka České katolické charity 6. 1. 2006 - fotografie

Znovuotevření opraveného kostela sv. Jana Křtitele na Koštofranku 12. 12. 2005 - fotografie

V Pasekách natočil r. 2004 režisér Pavel Štingl hraný dokumentární film "Mír jejich duši" - spolu s naším P. Jaroslavem Gajdošíkem se natáčení zúčastnil také Josef Bítouchovský, který nám o tom poslal hezkou reportáž

Vracíme se z dovolených - Tak trochu doma v Bašce (2004 - od Josefa Bítouchovského)

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla - mše sv. (kolem r. 2000)

Filiální kostel Stětí sv. Jana Křtitele - mše sv. (kolem r. 2000)

První svaté přijímání (po r. 2000)

 

14.12.2015