Farní rada 

V neděli 30. října 2016 byla naší farní obcí zvolena nová farní rada. Odevzdáno bylo 69 hlasovacích lístků, z toho 65 platných. Ke 4 zvoleným kandidátům přidal pan děkan další čtyři členy podle svého uvážení. Složení farní rady je následující:

Farní rada se řídí "Stanovami pastorační rady farnosti litoměřického biskupství" z 1. 11. 2001. Podle nich se farní pastorační rady nazývají farní rady (FR). Farní rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Úkolem farní rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnost řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti  se dále podílet na vytváření pastoračního programu. 

  Zápisy ze schůzí farní rady 

30. listopadu 2017

14. září 2017

18. května 2017

26. dubna 2017

16. února 2017

8. prosince 2016

15. září 2016

23. června 2016

18. května 2016

14. dubna 2016

4. února 2016

21. ledna 2016

10. prosince 2015

 

 

 

04.01.2018