Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  21.06.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Pouť v Semilech

V neděli 30. 6. 2019 od 9.30 h slavíme v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Semilech poutní slavnost. Při této bohoslužbě si zároveň připomínáme výročí po-svěcení našeho farního chrámu.

Mši sv. celebruje P. Jan Lukeš, novokněz, farní vikář z Červeného Kostelce.

Po mši svatou jsou všichni srdečně zváni na tradiční občerstvení pod lípou u kostela, k dispozici bude také několik pouťových atrakcí k dětskému vyžití.

Pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země

Nejspíše v termínu 17.–24. 4. 2020 se uskuteční pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země. Zorganizování této pouti je náročné, a proto je nutné včas znát vážné zájemce. Orientační cena je cca 20 000 Kč na osobu; pokud by někdo nemohl zaplatit plnou cenu, bude si moci domluvit slevu, avšak minimální požadovanou částkou za tuto pouť by bylo 10 000 Kč.

Pokud se do 15. 8. 2019 přihlásí alespoň 40 zájemců od 15 do 30 let, pouť se pokusíme zorganizovat.

Kontakt: P. Jozef Kadlic a tým, IDCŽM Křižovatka Příchovice, dczm.krizovatka@gmail.com.

Orel Semily

V sobotu 22. 6. 2019 se pak koná soutěž v lehké atletice nejen pro děti a mládež, a to na hřišti gymnázia v Semilech od 10.30 hodin.

 Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 na faře:

  • 1. tř. - každý čtvrtek od 15 h

  • 2.-4. tř. - každou středu od 16 h

  • 5.-6. tř. - každou středu od 16 h

Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013