Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  02.11.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

 

Cherubínek: Orel – župa sv. Zdislavy srdečně zve děti a mládež na pěveckou, hudební, recitační, výtvarnou, literární a fotografickou soutěž. Letošním tématem výtvarné části je Kříž. Soutěž se koná na faře v Semilech v sobotu 17. listopadu 2018 od 14.00 hodin. 

Hlasování v participativním rozpočtu města Semily: V letošním listopadu máme unikátní možnost, jak za městské peníze částečně obnovit okolí děkanského kostela. Prosíme, abyste v co největší míře během měsíce listopadu hlasovali pro projekt č. 14 – "Rekonstrukce spodní části schodiště u kostela sv. Petra a Pavla".

Volby do farní rady: Dvouletý mandát současné farní rady se chýlí ke konci, a proto je dle Stanov pastorační rady třeba uspořádat nové volby. K této příležitosti byla panem děkanem jmenována volební komise ve složení Václav Zahrádka, Eva Balcarová a Matěj Kraus. Do 25. 11. 2018 má každý farník právo navrhnout jména kandidátů. Písemné návrhy prosím odevzdávejte do uvedeného data na určené místo v kostele, případně komukoliv z volební komise či panu děkanovi osobně. Kandidát musí být starší 18 let. 2. 12. 2018 bude uveřejněna kompletní kandidátka do farní rady.

Modlitba za zemřelé  proběhne v pátek 2- listopadu od 17.30 h na koštofranském hřbitově. Jména zemřelých, za které se budeme modlit, přinášejte prosím na označené místo v děkanském kostele (do neděle 28. října, pak osobně panu děkanovi). 

Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 na faře:
1. tř. - každý čtvrtek od 15 h
2.-4. tř. - každou středu od 16 h
5.-6. tř. - každou středu od 16 h
Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013