Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  07.11.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Hlasování v participativním rozpočtu města Semily - opět po roce se nám naskýtá možnost získat dotaci na zkrášlení okolí děkanského kostela. Až do 30. listopadu 2019 můžete hlasovat pro vybraný projekt na podatelně v nové budově městského úřadu Semily (býv. VISTA). Naším želízkem v ohni je projekt č. 5: 

REKONSTRUKCE SPODNÍ ČÁSTI SCHODIŠTĚ U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA.

Hlasovat může každý občan s trvalým bydlištěm ve městě Semily starší 16 let. Při hlasování předložíte občanský průkaz.

V letošním roce je možné hlasovat pro dva projekty. Pokud nemáte představu, jaký další podpořit, můžeme doporučit projekt č. 6 "Rekonstrukce brány a přilehlé zdi hřbitova na Koštofranku",  Na každém z nás tedy záleží – přijďte hlasovat a řekněte i svým příbuzným, přátelům a známým, kteří by jinak nešli. Děkujeme.

Křesťanská sportovní organizace Orel zve na tradiční hudební, recitační, výtvarnou, literární a fotografickou soutěž Cherubínek, která se koná v sobotu 23. 11. 2019 od 14.00 h na faře v Semilech. Bližší info: Bohdana Tichá (orel.semily@seznam.cz). Letošní téma: "Misie", Uzávěrka výtvarných, literárních a fotografických děl do 18. 11.

V sobotu 23. listopadu 2019 od 19.00 h se v KD Valdice koná IX. Královský bál, na který Vás zve ŘK farnost Jičín. Vstupné na místě 200 Kč, výtěžek plesu bude věnován na činnost Domácího hospice Duha v Hořicích. Kapela Levou rukou band, předtančení, bohatá tombola!

V pátek 15. 11. 2019 od 19.00 h se na faře v Semilech uskuteční setkání farní rady. Jsou na ně zváni všichni farníci, kteří mají k dění ve farnosti jakékoliv podněty, rady, doporučení či námitky.

Na programu jednání budou ekonomická i pastorační témata (využití finančních pro-středků z prodeje majetku, očekávané a probíhající rekonstrukce na nemovitém majetku, průběh doby adventní a vánoční ve farnosti, pastorační výzvy aj.)

 

Ve dnech 8. až 10. 11. 2019 (pátek – neděle) se v Bozkově uskuteční setkání Rodiny Dvou Srdcí Lásky. Zahájení v pátek ve 23.30 růžencovým procesím a noční mší svatou s otcem Štefanem, ukončení v neděli mší svatou v 10.00 h a obědem.

Výuka náboženství v novém školním roce 2019/20:

  • 1. a 2. třída: pátek od 14.15 h - vyučující Bc. Ludmila Nosková
  • 3. a 4. třída: středa od 16.15 h vyučující Bc. Marie Zahrádková 
  • 5. až 7. třída: středa od 16.15 h - vyučující Ing. Zuzana Klodnerová

Výuka se koná na faře v Semilech.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013