Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  18.01.2019

Foto Pavel Jakubec

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Pozvánka na Příchovice

25.–27. ledna se koná v IDCŽM Křižovatka Příchovice PANAMA – VÍKEND, jehož smyslem je spojení se Světovými dny mládeže v Panamě konanými v těchto dnech.

V sobotu 26. 1. od 17.00 h na faře v Příchovicích jste zváni na přednášku s diskuzí pro širokou veřejnost na téma SYNODA O MLÁDEŽI, jejímiž hlavními hosty budou Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Pouť mládeže do Říma

Diecézní centrum pro mládež zve na diecézní pouť mládeže litoměřické diecéze s biskupem Mons. Janem Baxantem do Říma ve dnech 25.–30. 3. 2019.

Na programu nebude chybět návštěva hlavních římských bazilik, účast na generální audienci Svatého otce Františka, návštěva katakomb, vatikánských muzeí a zastávka v Assisi.

Účast možná od 15 do 30 let věku. Přihlášky (do února 2019) a další informace na e-mailu spolku Matěj: sdruzenimatej@gmail.com. Celková (dotovaná) cena činí 4 400 Kč. 

R a J

Zkratka  označuje nově vzniklé společenství žen, které svůj název převzaly z poslední encykliky papeže Františka "Radujte se a jásejte". Společenství je otevřeno ženám všech stavů a vě-ků, které touží po občerstvení duše, vzájemném sdílení, duchovním rozvoji a času s Bohem vprostřed společenství žen. Předem dohodnuté programy setkávání se tvoří  podle konkrétních zájmů a možností. Scházíme se v liché úterky od 20.00 hodin. Bližší informace rády poskytnou: Andrea Holubcová (604 655 608), a.holubcova@centrum.cz, Klára A. Svobodová (731 625 926), klara.pospisilova@centrum.cz. Srdečně zveme na příští setkání v úterý 29. 1. 2019. Tématem večera je Cesta, neboť budeme společně putovat směrem na Kozákov a v případě přízně počasí dolů sáňkovat. Sraz ve 20.00 h na konci Chuchelny u turistického rozcestníku, sáňky a čelovky vezměte s sebou.

Hospodaření farnosti 

V roce 2018 činily celkové příjmy 802 273 Kč, celkové výdaje 478 770 Kč. Což vypadá skvěle, avšak po odpočtu první splátky města Semil za Riegrovu stezku (+500 000 Kč) a zápůjčky poskytnuté loukovské farnosti na opravu kostela (-100 000 Kč) skončila roční bilance schodkem -66 497 Kč! Do vyúčtování není započítána rekonstrukce střechy na faře, kterou celou uhradil štědrý dárce. Jak p. Dr. Kraus vypočítal, k vyrovnanému hospodaření naší farnosti by bylo třeba zvýšit výtěžek každé kostelní sbírky aspoň o 11 Kč na osobu (vychází z průměrné návštěvy bohoslužeb - 120 věřících včetně malých dětí). Dokážeme to? 

 Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 na faře:

  • 1. tř. - každý čtvrtek od 15 h

  • 2.-4. tř. - každou středu od 16 h

  • 5.-6. tř. - každou středu od 16 h

Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013