Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  30.11.2018

Foto Pavel Jakubec

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Srdečně zveme maminky s malými dětmi na adventní duchovní obnovu s P. Jozefem Kadlicem, která proběhne ve čtvrtek 6. 12. 2018 od 8.30 h na faře v Semilech. Program bude přizpůsoben účasti dětí, pro které bude k dispozici hlídání. Předpokládané ukončení je do 12.00 h. Informace poskytnou: Andrea Holubcová (tel. 604 655 608) a Lucie Stránská (tel. 608 680 429).

Prosíme farníky o pomoc s předvánočními přípravami kostela v následujících dnech:

 • 15. 12. (sobota) 09.00 generální úklid kostela před svátky
 • 22. 12. (sobota) 09.00 osazování a zdobení vánočních stromků v kostele

Možnost přijetí svátosti smíření před Vánocemi:

 • 19. 12. (středa) 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 na faře
 • 20. 12. (čtvrtek) 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 na faře
 • 21. 12. (pátek) 09.00 – 12.00 15.00 – 17.30 na faře

Volby do farní rady - proběhnou v neděli 16. prosince po mši sv. Budou připraveny lístky se jmény navržených členů, hlasovat může každý katolík od 15 let věku, patřící do semilské farnosti. Volíme 4 členy zakroužkováním jejich čísel, další 4 jmenuje pan děkan. Navrženi byli (abecedně): 

 1. Balcarová Eva

 2. Mgr. Holubec Miloš

 3. PhDr. Chvátal Tomáš, Ph.D.

 4. Ing. Karmášek Josef

 5. Ing. Klodner Martin

 6. MUDr. Kraus Matěj

 7. PhDr. Navrátil Ivo

 8. Bc. Slavíková Kamila

 9. Mgr. Svobodová Klára

 10. Bc. Šimková Maria

 11. Tichá Bohdana

 12. Zahrádka Václav, DiS.

 13. Mgr. Zahradníková Hana

Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 na faře:

 • 1. tř. - každý čtvrtek od 15 h

 • 2.-4. tř. - každou středu od 16 h

 • 5.-6. tř. - každou středu od 16 h

Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013