Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  16.08.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Farní brigáda

V sobotu 31. srpna od 8 hodin se opět sejdeme k péči o náš kostel a jeho okolí. V plánu je úprava zeleně (sečení, pohrabání, odvoz). Běžné zahradní náčiní je k dispozici na faře.

V případě většího počtu brigádníků je možno zpracovávat dřevo na faře (motorovou pilu a kalač s sebou). Tento čas můžeme využít také k opravám drobných závad uvnitř či vně kostela, kterých jste si např. všimli, a není nikdo, kdo by je odstranil.

Pokud se Vám termín nehodí, nezoufejte, budou další příležitosti :-)

Pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země

Nejspíše v termínu 17.–24. 4. 2020 se uskuteční pouť mládeže litoměřické diecéze do Svaté země. Zorganizování této pouti je náročné, a proto je nutné včas znát vážné zájemce. Orientační cena je cca 20 000 Kč na osobu; pokud by někdo nemohl zaplatit plnou cenu, bude si moci domluvit slevu, avšak minimální požadovanou částkou za tuto pouť by bylo 10 000 Kč.

Pokud se do 15. 8. 2019 přihlásí alespoň 40 zájemců od 15 do 30 let, pouť se pokusíme zorganizovat.

Kontakt: P. Jozef Kadlic a tým, IDCŽM Křižovatka Příchovice, dczm.krizovatka@gmail.com.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013