Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  04.01.2020

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky


Ekumenická bohoslužba v pátek 24. 1. 2020:  
Koná se v kostele na Koštofranku od 18 hodin. Po bohoslužbě bude připraveno malé občerstvení (agapé).

 

Pozvání ke studiu na Katolické teologické fakultě:
Přijměte pozvání na dny otevřených dveří  KTF Univerzity Karlovy v Praze. Uskuteční se v sobotu 11. ledna 2020 od 13.00 h a ve středu 22. ledna 2020 od 14.00 h.

Výuka náboženství v novém školním roce 2019/2020:

1. a 2. třída: pátek od 14.15 h
3. a 4. třída: středa od 16.15 h
5. až 7. třída: středa od 16.15 h 
Výuka se koná na faře v Semilech.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily:  1262 303 399 / 0800. 

Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013