Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

Aktualizace  09.08.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Přijměte srdečné pozvání na poutní slavnost klášterního kostela v Nové Pace. 15. 8. 2018 (středa) – mše svaté v 08.30 a v 17.00 h. 19. 8. 2018 (neděle) – hlavní pouť, v 8.00 h mše svatá s lidovým zpěvem, v 10.00 h mše svatá se sborovým zpěvem, celebruje P. Jan M. V. Dohnal OFM.

I letos zvou jablonečtí farníci na tradiční pouť ke cti Panny Marie k lesní kapličce ve Stromkovicích v neděli 19. srpna 2018. Mše sv. začíná ve 14.30 h, po ní proběhne žehnání bylin a každý může nabídnout i přijmout malé pohoštění. 

Svatovavřinecká pouť na Sněžku v pátek 10. srpna 2018. Můžete se přidat ke skupině pěších poutníků, která vyráží v 7.30 h od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně po červené turistické značce přes Kozí hřbety. Mše svatá na Sněžce bude ve 12.00 hodin. 

Vyučování náboženství - každé pondělí od 15.30 h na faře (L. Nosková, M. Zahrádková)  Příprava na první svaté přijímání – čtvrtek v 16.15 h na faře 1x za 14 dní (P. Gajdošík) 

Zápis z farní rady 30. listopadu 2017- zde ke stažení

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013