Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

Aktualizace  21.05.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Dětský den ve farnosti - v neděli 3. června po mši sv. - soutěže v okolí kostela

4. setkání nad tématem křesťanské rodiny (Manželská láska rostoucí ke zralosti) - ve čtvrtek 31. května od 20 hodin na faře, moderují Monika a Lukáš Provazníkovi 

Noc kostelů v Semilech v pátek 25. května - od 18 hodin, podrobný program naleznete na webu www.nockostelu.cz

Nabídka poutí v okolí: v sobotu 26. května pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí - mše sv. v 7, 9 a 11 hodin, nešpory v 15, koncert v 17 hodin; v neděli 27. května poutní mše sv. v bazilice Navštívení P. Marie v Hejnicích - při mši v 9 hodin zazní Hejnická mše od Marcela Foxe 

Vyučování náboženství - každé pondělí od 15.30 h na faře (L. Nosková, M. Zahrádková)  Příprava na první svaté přijímání – čtvrtek v 16.15 h na faře 1x za 14 dní (P. Gajdošík) 

Zápis z farní rady 30. listopadu 2017- zde ke stažení

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013