Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  16.02.2020

  

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky


Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova se ve farnosti uskuteční ve dnech 6. a 7. března 2020 (pátek a sobota). Povede ji kanovník prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. z Hradce Králové.

Dětský karneval na faře
V rámci masopustního veselí zveme všechny rodiče a děti z farnosti na karneval, který se uskuteční v neděli 23. 2. 2020 od 15.00 h na faře v Semilech. Masky a převleky jsou samozřejmostí, navíc můžete vzít i něco na zub, ať nám nekručí v břiše.

Sbírka „Svatopetrský haléř“
Při bohoslužbách v neděli 23. února 2020 bude ve farnostech probíhat kostelní sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi.

Setkání seniorů
Další setkání seniorů ve farnosti proběhne ve středu 19. února 2020. Zahájení ranní mší svatou od 8.00 h v kapli sv. Zdislavy na faře, poté příjemné posezení a povídání o životě, sdílení našich radostí i starostí. Všichni jste srdečně zváni.


Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily:  1262303399/0800

Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013