Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

Aktualizace  20.09.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi: 
Ve čtvrtek 27. 9. od 19.30 přivítání relikvie sv. Václava a poté svatováclavský koncert a nešpory v bazilice.
Pátek 28. 9. v 8.30 mše sv. v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi; 10.00 poutní mše sv. na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi; 14.00 modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 - od 12./13. září na faře:
1. tř. - každý čtvrtek od 15 h
2.-4. tř. - každou středu od 16 h
5.-6. TŘ. - každou středu od 16 h
Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová

 V sobotu 22. září bude v katedrále v Hradci Králové v 9.30 vysvěcen na kněze peřimovský rodák Jan Lukeš. V neděli 23. září bude slavit v kostele sv. Michaela v Rokytnici nad Jizerou ve 14 hodin primiční mši sv.

Od září do června se budou rodiče z farní Veselé společnosti modlit po domácnostech růženec - případný úmysl lze svěřit na papírku do sklenice v severní lodi děkanského kostela

Zápis z farní rady 30. listopadu 2017- zde ke stažení

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013