Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

Aktualizace  20.06.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Pouť v Bozkově v neděli 1. července v 10 hodin, celebruje P. Ladislav Souček

Příprava na biřmování v pátek 29. června od 19 hodin na faře - téma: Církev je totiž v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva (LG 1). Proč tedy často Kristus ano, církev ne? 

6. setkání nad tématem křesťanské rodiny ve čtvrtek 28. června od 20 hodin na faře, moderují Andrea a Miloš Holubcovi a tématem bude Evangelium naděje pro naše rodiny. 

Poutní mši sv. v neděli 24 června od 9.30 hodin bude celebrovat R. D. Mgr. Ing. Pavol Poláček, arciděkan v Mladé Boleslavi. V 9.00 hodin vyjde z koštofranského kostela poutní procesí, na které jste také zváni. Po skončení mše svaté můžete v kostele zhlédnout divadelní hru "O stvoření aneb jak to tenkrát bylo" v podání dětí z naší farnosti. Při mši sv. proběhne snad poslední? sbírka na ozvučení kostela (chybí ještě 8 000 Kč).

Misijní koláč - kdo se chce zapojit, může opět přinést něco z kuchyně, a to kdykoliv během sobotního dne (23. 6.) a připojit to k darům na našem misijním stánku. Ať vám Bůh odplatí svojí štědrostí. Získané finanční prostředky z Misijního koláče® opět zašleme do světa skrze PMDD. 

Vyučování náboženství - každé pondělí od 15.30 h na faře (L. Nosková, M. Zahrádková)  Příprava na první svaté přijímání – čtvrtek v 16.15 h na faře 1x za 14 dní (P. Gajdošík) 

Zápis z farní rady 30. listopadu 2017- zde ke stažení

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013