Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

Aktualizace  05.10.2018

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Misijní neděle 21. 10. 2018 ve farnosti: přispět můžeme: 
1) Finančně – kostelní sbírka tuto neděli je určena na misie. Po mši svaté bude opět možnost zakoupit před kostelem výrobky či podzimní potraviny v rámci Misijního jarmarku®, jehož výtěžek bude též odeslán na Papežská misijní díla
2) Svýma rukama – každý může přispět svým výrobkem či potravinou do Misijního jarmarku
3) Modlitbou – modliteb za misie není nikdy dost. Navíc v sobotu před misijní nedělí ve 21.00 h se jako každý rok můžete přidat k aktivitě Misijní most modlitby

Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 - od 12./13. září na faře:
1. tř. - každý čtvrtek od 15 h
2.-4. tř. - každou středu od 16 h
5.-6. tř. - každou středu od 16 h
Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová

Od září do června se budou rodiče z farní Veselé společnosti modlit po domácnostech růženec - případný úmysl lze svěřit na papírku do sklenice v severní lodi děkanského kostela

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013