Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  01.10.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Úklid kostela a okolí - opět se sejdeme k zvelebování našeho chrámu Páně v sobotu 12. října od 8 hodin 

Pouť ke kapličce sv. Františka u Erlebachovy boudy - v neděli 6. října. Odchod poutníků od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně v 10 hodin. Začátek mše sv. u kapličky sv. Františka ve 13 hodin, slouží pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek. Po obřadu je možné se v Erlebachově boudě občerstvit, k poslechu zahraje skupina Petach a Krkonošští trubači.

Výuka náboženství v novém školním roce 2019/20:

1. a 2. třída: pátek od 14.15 h - vyučující Bc. Ludmila Nosková
3. a 4. třída: středa od 16.15 h - vyučující Bc. Marie Zahrádková
5. až 7. třída: středa od 16.15 h - vyučující Ing. Zuzana Klodnerová

Výuka se koná na faře v Semilech.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013