Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace 13.03.2020

Od 13. 3. 2020 do odvolání zrušeny všechny

veřejné bohoslužby v naší farnosti!

Dne 23. 3. 2020 si Pán k sobě povolal dlouholetého semilského kostelníka a našeho spolubratra Pavla Fabiánka.
Pohřební mše svatá a rozloučení se bude konat v pondělí 30. března 2020 ve 13.30 h v děkanském kostele v Semilech.
Nechť mu Pán oplatí jeho obětavou službu pro farnost, kterou vykonával i navzdory své těžké nemoci, a také vše dobré, co během svého života vykonal. Kéž mu není spravedlivý Bůh soudcem, ale Spasitelem.
Odpočinutí věčné, dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan
R. D. Jaroslav Gajdoší
k 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil 
Roprachtice 
Tatobity

Aktuality - pozvánky

Rozhodnutím diecézního biskupa jsou všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb dispenzováni od nedělní povinnosti fyzické účasti na mši svaté. Všechny intence mší svatých budou odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících. V případě nutnosti zaopatření nebo návštěvy nemocného, prosíme, volejte kdykoli jako obvykle.
I nadále můžete využít (při maximálním dodržování hygienických opatření):

  • možnost soukromé modlitby a adorace Nejsvětější svátosti v kostele sv. Petra a Pavla vždy v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin (včetně Velikonoc)
  • možnost soukromé modlitby v kapli sv. Zdislavy na faře každý všední den,
  • možnost individuálního přijetí Těla Páně (zejména během pracovního týdne),
  • po dohodě možnost odnesení Eucharistie pro domácí bohoslužbu Slova,
  • po dohodě návštěvu s podáním Těla Páně nebo přijetí svátosti smíření.

Na závěr si vás, s důvěrou v sílu společné modlitby, dovoluji vyzvat, abychom se v tento čas každý den v poledne spojili na dálku při společné modlitbě Anděl Páně s prosbou k Panně Marii o ochranu nás všech, našich přátel, našeho města, země a celého světa.
Žehnám vám i vašim blízkým a přeji požehnané prožívání postního období.

V lásce + Jaroslav Gajdošík

Farní poutní zájezd do Litoměřic v sobotu
18. 4. 2020
 - zrušen!

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily:  1262303399/0800

Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

Pravidelné bohoslužby zrušeny  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013