Římskokatolická farnost - děkanství
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

 

Aktualizace 22.0.2020

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan:

R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

  • Loukov u Semil 
  • Roprachtice 
  • Tatobity

Aktuality - pozvánky

Milí rodiče, milé děti,
pokud máte zájem o výuku náboženství ve školním roce 2020/21, zveme Vás na první informační schůzku, kde bychom se domluvili na termínech vyučování.
Sejdeme se ve středu 2. září 2020 v 16.00 h na faře v Semilech (v učebně)

Za katechety Marie Zahrádková (tel. 737 416 051)

Přijměte srdečné pozvání na prezentaci nově vznikajícího Domácího hospice 14 pomocníků, která proběhne ve čtvrtek dne 24. září 2020 v 18 hodin v kině Jitřenka v Semilech.
Pozvání přijala starostka města Semily Lena Mlejnková, litoměřický biskup Jan Baxant, zakladatelka hospicové péče v Čechách MUDr. Marie Svatošová.
Večer ozdobí svým zpěvem sopranistka Jana Stehr.
Za Domácí hospic 14 pomocníků se na setkání těší

Marie Zahrádková a Lucie Stránská

Naše farnost vyhlašuje sbírku na novou střechu na kostel sv. Petra a Pavla, neboť  stávající krytina již bohužel dosloužila. Zatímco použitý asfaltový bonský šindel má životnost 30 let, zamýšlená měděná střecha musí vydržet aspoň 100 let. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů Ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (č. ú. 1262303399/0800, označení platby jako „sbírka střecha“).

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       
Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 1262303399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Fotografie ze života farnosti:

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013