Římskokatolická farnost - děkanství
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

 

Aktualizace 22.0.2020

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan:

R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

  • Loukov u Semil 
  • Roprachtice 
  • Tatobity

Aktuality - pozvánky

Naše farnost vyhlašuje sbírku na novou střechu na kostel sv. Petra a Pavla, neboť  stávající krytina již bohužel dosloužila. Zatímco použitý asfaltový bonský šindel má životnost 30 let, zamýšlená měděná střecha musí vydržet aspoň 100 let. Náklady na ni jsou propočteny na 3,5 miliónu korun. Finance budou získávány při kostelních sbírkách, z grantů Ministerstva kultury a darů věřících, kteří mohou přispět hotově či převodem na účet farnosti (č. ú. 1262303399/0800, označení platby jako „sbírka střecha“).

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       
Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 1262303399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Fotografie ze života farnosti:

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013