Římskokatolická farnost - děkanství
sv. Petra a Pavla v Semilech

Facebook

 

 

Aktualizace 22.0.2020

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan:

R. D. Jaroslav Gajdošík

Excurrendo spravuje také farnosti:

  • Loukov u Semil 
  • Roprachtice 
  • Tatobity

Aktuality - pozvánky

Poutní slavnost v Semilech 

V neděli 28. června 2020 bude ve farnosti poutní slavnost ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla, patronů našeho farního kostela. 

Mši svatou (výjimečně) od 9.30 h bude celebrovat kpt. P. Petr Šabaka, kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Po mši svaté jsou všichni zváni na tradiční občerstvení a poutní posezení před kostelem. A když se zadaří, můžeme se možná těšit i na několik pouťových atrakcí. Jinak jak víte, obvyklý kulturní program a stánkový prodej letos město zrušilo.Pravidelné bohoslužby v naší farnosti - viz Aktuality

  • V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 
  • Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)
  • V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách
  • Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně       

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 1262303399 / 0800. Pán Bůh všem šlechetným dárcům zaplať!

Fotografie ze života farnosti:


První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013