Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  27.11.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Hlasování v participativním rozpočtu města Semily - opět po roce se nám naskýtá možnost získat dotaci na zkrášlení okolí děkanského kostela. Až do 29. listopadu 2019 můžete hlasovat pro vybraný projekt na podatelně v nové budově městského úřadu Semily (býv. VISTA). Naším želízkem v ohni je projekt č. 5: 

REKONSTRUKCE SPODNÍ ČÁSTI SCHODIŠTĚ U KOSTELA SV. PETRA A PAVLA.

Hlasovat může každý občan s trvalým bydlištěm ve městě Semily starší 16 let. Při hlasování předložíte občanský průkaz.

V letošním roce je možné hlasovat pro dva projekty. Pokud nemáte představu, jaký další podpořit, můžeme doporučit projekt č. 6 "Rekonstrukce brány a přilehlé zdi hřbitova na Koštofranku",  Na každém z nás tedy záleží – přijďte hlasovat a řekněte i svým příbuzným, přátelům a známým, kteří by jinak nešli. Děkujeme.

V pátek 29. 11. 2019 zveme všechny farníky, kteří mají zájem vyrobit si společnými silami adventní věnce. Setkáme se v 15.15 hodin na faře.

Materiál (korpusy, větve, svíčky) si přineste pokud možno vlastní, pokud ale někdo nemá možnost, tak určitě bude něco navíc k dispozici. Společnou výrobu můžete využít k vzájemné výměně materiálů a postupů.

Společenství žen RaJ zve všechny ženy z farnosti na společné adventní setkání na faře v úterý 3. 12. 2019 od 19 hodin (po večerní mši svaté). Těšíme se na vás! Téma: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.“

Společenství žen RaJ se schází pravidelně lichá úterý od 20.00 h, místa setkávání se liší dle konkrétního programu. Máte-li zájem se připojit, jste srdečně zvány! Kontakt: A. Holubcová (604 655 608, a.holubcova@centrum.cz).

Setkání seniorů - ve středu 4. 12. 2019 po ranní mši svaté (v 8.00 v kapli na faře) proběhne v sále fary další setkání dříve narozených farníků. Můžete přinést něco malého k občerstvení, setkat se s přáteli a popovídat si o společných radostech i starostech.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 přijde na faru v Semilech svatý Mikuláš, aby obdaroval hodné děti. Sraz v sále na faře je v 17.00 hodin

Balíčky pro své děti připravují rodiče a při příchodu je zanechají na faře v učebně.

Roráty a snídaně na faře: I v letošním roce se budeme o sobotách v době adventní scházet před východem slunce a slavit v potemnělém kostele rorátní bohoslužby.

Mše svatá o sobotách (7., 14. a 21. prosince) začíná v 7.00 hodin v kostele, do kterého půjdeme průvodem z fary – nezapomeňte na lucerničky.

Všichni farníci jsou po mši svaté zváni na faru na čaj a drobné občerstvení.

 

Výuka náboženství v novém školním roce 2019/20:

  • 1. a 2. třída: pátek od 14.15 h - vyučující Bc. Ludmila Nosková
  • 3. a 4. třída: středa od 16.15 h vyučující Bc. Marie Zahrádková 
  • 5. až 7. třída: středa od 16.15 h - vyučující Ing. Zuzana Klodnerová

Výuka se koná na faře v Semilech.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013