Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech
                   

Facebook

 

Aktualizace  04.12.2017

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Přijměte pozvání v sobotu 16. 12. 2017 od 19.00 h na faru, kde prožijeme společný adventní večer, který bude zpříjemněn dvěma příspěvky: Veronika Stránská se s námi podělí o své zážitky s Celostátního setkání mládeže v srpnu 2017 v Olomouci a následně manželé Lukešovi krátce shrnou svoje postřehy z Národní pouti do Fatimy, kterou navštívili v měsíci září.

V úterý 5. 12. 2017 se ve velkém sále fary uskuteční Mikulášská besídka. Od 17.00 h začíná společný program – povídání o sv. Mikuláši (vyrábění, písničky) a očekávání svatého Mikuláše. Konec cca v 18.30 h. 

Možnost přijetí svátosti smíření před Vánocemi ) v uvedené časy na faře: 20. 12. (St) 14.00 – 18.00; 21. 12. (Čt) 9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00; 22. 12. (Pá) 9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 hodin.

Prosíme farníky o pomoc s předvánočními přípravami kostela v následujících dnech: 15. 12. (Pá) 15.00 - osazování vánočních stromků v kostele; 16. 12. (So) 09.00 - úklid kostela; 18. 12. (Po) 15.00 ozdobení stromečků.  

Vyučování náboženství - každé pondělí od 15.30 h na faře (L. Nosková, M. Zahrádková)  Příprava na první svaté přijímání – čtvrtek v 16.15 h na faře 1x za 14 dní (P. Gajdošík) 

Zápis z farní rady 14. září - zde ke stažení

Aktuální číslo Hřivny

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013