Římskokatolická farnost
sv. Petra a Pavla v Semilech

                   

Facebook

 

 

Aktualizace  09.06.2019

 

Adresa farnosti:

Děkanství
Komenského nám. 125
513 01  Semily 

mobil: 739 909 500

 

Děkan

R. D. Jaroslav Gajdošík 

excurrendo spravuje také farnosti:

Loukov u Semil

Roprachtice

Tatobity

Aktuality - pozvánky

Schůze farní rady ve čtvrtek 13. června od 18 hodin.  

Pozvánky na orelské soutěže

Orel – župa sv. Zdislavy Semily zve v sobotu 15. 6. 2019 na soutěž ve fotbalových dovednostech nejen pro děti a mládež, která se bude konat v Semilech u roubenek v Jílovecké ulici od 10.00 hodin.

V sobotu 22. 6. 2019 se pak koná soutěž v lehké atletice nejen pro děti a mládež, a to na hřišti gymnázia v Semilech od 10.30 hodin.

Mše sv. pro děti u Rozárky“. V úterý 11. června 2019 od 16.30 h zveme na mši svatou pod širým nebem pro rodiny s dětmi v místě bývalé kapličky sv. Rozálie (nad tratí v úrovni čerpací stanice Benzina v Semilech).

Pokud počasí dovolí, po skončení mše sv. setrváme na místě a opečeme si buřty.

 Výuka náboženství ve školním roce 2018–2019 na faře:

  • 1. tř. - každý čtvrtek od 15 h

  • 2.-4. tř. - každou středu od 16 h

  • 5.-6. tř. - každou středu od 16 h

Výuku vedou L. Nosková, M. Zahrádková a Z. Klodnerová.

Pro hotovostní i bezhotovostní převod finančních darů a  jiných plateb pro farnost je možno použít účet, který je veden u České spořitelny, a. s., pobočka Semily: 
1262 303 399 / 0800. Pán Bůh všem dárcům zaplať!

 

 

        

Pravidelné bohoslužby  

V neděli v 8.30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla (v 10 hodin  v Tatobitech) 

Mše svaté ve všední dny jsou uvedeny v Hřivně a na hlavních dveřích děkanského kostela (v zimě jsou v kapli sv. Zdislavy na faře)

V sobotu ve 13.30 hodin v Domově důchodců v Semilech-Řekách

Každou třetí neděli v měsíci v 15 hodin v kapli sv. Antonína v Chuchelně

Fotografie ze života farnosti 

První svaté přijímání 14. 5. 2017

Misijní neděle 18. 10. 2015

Boží Tělo 5. 6. 2015

Boží Tělo 30. 5. 2013

Noc kostelů v Semilech 24. 5. 2013

Posvěcení obrazu Božího milosrdenství 7. 4. 2013

Velikonoční duchovní obnova 2013